Menu

New Prime

117,411′

2 3/8″OD x .218″W x 5.03 lb.

New Prime API 5L X-52 PSL-2 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

79,002′

3 1/2″OD x .216″W x 7.58 lb.

New Prime API 5L X-52 PSL-2 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

78,992′

4 1/2″OD x .237″W x 10.80 lb.

New Prime API 5L B X-42 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

32,613′

6 5/8″OD x .188″W x 12.94 lb.

New Prime API 5L B X-42 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

21,546′

8 5/8″OD x .188″W x 16.96 lb.

New Prime API 5L X-52 PSL-2 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

23,625′

10 3/4″OD x .188″W x 21.23 lb.
New Prime API 5L B X-42 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

44,100′

12 3/4″OD x .375″W x 49.61 lb.
New Prime API 5L X-52 PSL-2 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

24,654′

14″OD x .203″W x 29.94 lb.
New Prime ASTM A53B line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

10,038′

16″OD x .500″W x 82.85 lb.
New Prime API 5L B X-42 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

15,414′

18″OD x .500″W x 93.54 lb.
New Prime API 5L X-52 PSL-2 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

26,544′

20″OD x .250″W x 52.78 lb.
New Prime ASTM A53B line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

15,624′

24″OD x .500″W x 125.61 lb.
New Prime API 5L X-52 PSL-2 line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

4,080′

30″OD x .375″W x 118.76 lb.
New Prime API 5L B X-42 DSAW line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

1,000′

30″OD x 1.00″W x 310.01 lb.
New Prime API 5L B X-42 DSAW line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

1,680′

42″OD x .500″W x 221.82 lb.
New Prime API 5L B X-42 DSAW line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

1,260′

48″OD x .750″W x 378.83 lb.
New Prime API 5L B X-42 DSAW line pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

New Limited Service

42,125′

2 3/8″OD x .154″W x 3.66 lb.
New Limited Service Pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

31,700′

3 1/2″OD x .300″W x 10.26 lb.
New Limited Service Pipe, PE&B, DRL’s

 FOB Houston, TX

 

15,456′

4 1/2″OD x .237″W x 10.80 lb.
New Limited Service Pipe, Mill ends, SRL’s

 FOB Houston, TX

 

16,928′

8 5/8″OD x .188″W x 16.96 lb.
New Limited Service Pipe, Mill ends, SRL’s

FOB Seguin, TX

 

83,821′

8 5/8″OD x .219″W x 19.68 lb.
New Limited Service Pipe, Mill ends, DRL’s & SRL’s

FOB Houston, TX

 

84,930′

8 5/8″OD x .322″W x 28.58 lb.
New Limited Service Pipe, Mill ends, DRL’s & SRL’s

FOB Houston & Seguin, TX

 

22,119′

10 3/4″OD x .250″W x 28.06 lb.
New Limited Service Pipe, PE&B, DRL’s

FOB Houston, TX

 

26,994′

12 3/4″OD x .250″W x 33.41 lb.
New Limited Service Pipe, PE&B, DRL’s

FOB Houston, TX